Projekt

Aktion i Umeå för Afghanerna

Flera organisationer och privatpersoner i Umeå har tillsammans skapat nätverket ”Aktion i Umeå för Afghanerna”.

Nätverket vill jobba för:

  • Permanenta uppehållstillstånd för alla afghanska flyktingar som sökt asyl i Sverige
  • Solidaritet med det afghanska folket, särskilt kvinnorna.
  • Öka kunskapen om situationen för afghaner i exil och i Afghanistan.

Flera organisationer och

Azadi

Azadi (betyder frihet på dari) är en grupp inom Vän i Umeå som stöttar ensamkommande ungdomar som lever i utsatta livssituationer. Azadi anordnar mötesplatser, samtalsstöd, är behjälpliga i kontakt med myndigheter, förmedlar frivilliga familjehem och stöttar dessa vid behov. Vi bedriver påverkansarbete på olika sätt.

Azadi (betyder frihet

En bild på två personer som cyklar, en person är suddig i bakgrunden och en lite mer tydlig i förgrunden

Cykelskolan

Vi har en cykelskola för vuxna som vill lära sig att sig att cykla. Vi har två tillfällen i veckan på Maja Beskow-skolan i Umeå. Här kan du få lära dig att cykla och du som kan cykla och vill vara volontär i en rolig verksamhet är välkommen att höra av dig. Vi gör detta på uppdrag av Umeå kommun vilket gett oss möjlighet att köpa in bra och säker utrustning som deltagarna får nyttja gratis.

Vi har en

Digitalvän

Digitalvän är ett samarbete med biblioteken, där vi arrangerar träffar på biblioteken på Väven, Ålidhem och Ersboda för att ge digitalt stöd på olika språk. Vi kommer också att erbjuda personlig matchning för att få digital kunskap.

Digitalvän är ett

Första steget

Right By Me har under flera år utvecklat och arbetat fram ett effektivt och framgångsriktarbetssätt, Right To Work-metoden, för att få ut unga med utländsk bakgrund i jobb. Vän i Umeå har sedan starten 2011 arbetat med integration och inkludering, olika projekt, aktiviteter och matchning samt riktade insatser för jobb och samarbete med företag. Under 2023 och 2024 kommer Right By Me och Vän i Umeå att samverka för att starta upp en programverksamhet i Umeå, med hjälp av Right To Work-metoden. Målet är att etablera en framgångsrik verksamhet lokalt i Umeå som kapacitetsbygger unga och på så vis stärker deras självkänsla och får ut dem i jobb, och aktiverar företag i att öppna upp sina arbetsplatser för större inkludering och mångfald.

Right By Me

Inkludera flera i föreningslivet

Ett tiotal föreningar i Umeå, inom fritid, sport, kultur och friluftsliv har varit med och bidragit. Intervjuer med ett trettiotal personer med utomnordisk bakgrund och diskussionsgrupper under två familjeläger ligger också till grund för de idéer och erfarenheter som lyfts fram i ett häfte.

Här kan du ladda hem idékatalogen.

Ett tiotal föreningar

En bild på en ensam pojke bakifrån

Ofrivillig ensamhet

Att minska den ofrivilliga ensamheten i samhället är en stor utmaning som kräver samverkan mellan samhällets alla aktörer, alltifrån beslutsfattare, kommuner och näringsliv till civilsamhället och enskilda medborgare. Därför vill vi fortsätta att lyfta frågan i olika sammanhang, och hitta samarbeten mellan olika aktörer.

Att minska den

En bild på fem händer som håller handleder

Ubuntu

Vän i Umeå tillsammans med Vuxenskolan och Svenska Kyrkan kommer att starta en mötesplats på Mariehem med namnet Ubuntu.

Ubuntu har rötter i sydafrikanska filosofi och fångar in vår vilja att leva livet på bästa möjliga sätt tillsammans:  Jag blir människa genom att vara medmänniska.

Syftet med mötesplatsen är att samtala om viktiga livsfrågor och mötas som jämlikar oavsett bakgrund, ålder och kultur. Genom det hoppas vi kunna sprida ett nytt förhållningssätt som utmanar vårt individualistiska samhälle.

Vän i Umeå