Ungdomar som är här enligt nya gymnasielagen (NGL) har sex månader efter avslutat gymnasium att få en tillsvidareanställning om de ska få stanna i Sverige. Vill du bli jobbmentor som kan stötta i det? I höst startar vi en tredje mentorsgrupp – vill du vara med i detta viktiga uppdrag?