Vän i Umeå tillsammans med Vuxenskolan och Svenska Kyrkan kommer att starta en mötesplats på Mariehem med namnet Ubuntu.

Ubuntu har rötter i sydafrikanska filosofi och fångar in vår vilja att leva livet på bästa möjliga sätt tillsammans:  Jag blir människa genom att vara medmänniska.

Syftet med mötesplatsen är att samtala om viktiga livsfrågor och mötas som jämlikar oavsett bakgrund, ålder och kultur. Genom det hoppas vi kunna sprida ett nytt förhållningssätt som utmanar vårt individualistiska samhälle.