Årsmöte Vän i Umeå

Välkommen till Föreningen Vän i Umeås årsmöte den 20 mars klockan 18.30. Alla är välkomna att vara med. Det finns möjlighet att delta digitalt via Zoom eller på plats på KFUM, Järnvägsallén 20. Anmäl dig här om du vill delta på plats och vill ha fika. Om du vill vara

Extra årsmöte Vän i Umeå

Välkommen till Föreningen Vän i Umeås extra årsmöte den 12 december klockan 19.30. Alla är välkomna att vara med. Det finns möjlighet att delta digitalt via Zoom eller på plats (lokal meddelas snart) Anmäl dig här om du vill delta på plats och vill ha fika. Om du vill vara

Årsmöte Vän i Umeå

Välkommen till Föreningen Vän i Umeås årsmöte den 28 mars klockan 18.30. Alla är välkomna att vara med. Dina idéer och tankar behövs!   Här kan du se dagordningen för årsmötet: Agenda årsmöte Vän i Umeå 28 mars 2021 Hör av er om något är svårt att förstå, så försöker

Årsmöte Vän i Umeå

Välkommen till Föreningen Vän i Umeås årsmöte den 15 mars klockan 18.00. Alla är välkomna att vara med. Dina idéer och tankar behövs! Här är årsmötets dagordning: Mötets öppnande. Val av mötesordförande. Val av mötessekreterare. Val av protokolljusterare och rösträknare. Fastställande av röstlängd. Fråga om mötet har utlysts på rätt

EnglishSvenska