Ta chansen och bidra på något sätt för integration i Umeå.

Så kan ni bidra

Ditt företag eller din arbetsplats kan bidra på många olika sätt: exempelvis genom att erbjuda arbetsplatsbesök eller praktikplats för enskilda eller att ge er personal möjlighet till ”vänkontakt” med nya svenskar, liknande “friskvårdstimme”. Ni kan vara med och arrangera  utflykter och fester, eller tillhandahålla lokal. Eller vill ni kanske helt enkelt bidra med någon sponsring? Har ni kanske andra idéer? Kontakta oss gärna så kan vi diskutera idéer och önskemål!

    EnglishSvenska