Laddar Evenemang
 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Välkommen till Föreningen Vän i Umeås (allra första) årsmöte den 3 februari klockan 18.30. Alla är välkomna att vara med. Dina idéer och tankar behövs!

Här är årsmötets dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens ekonomiska berättelse för det senaste verksamhetsåret. c) Styrelsens redovisning av uppdrag från förra årsmötet (nybildningsmötet)
 9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Stadgeändringar förslag
 12. Fastställande av medlemsavgifter eller att avgift inte krävs.
 13. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret. Åsa & Elinn.
 14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner (senast 1 vecka före årsmötet).
 15. Val av ordförande (för en tid av 1 år).
 16. Val av övriga styrelseledamöter (för en tid av 1 år eller 2 år).
 17. Val av revisor/er samt ersättare (för en tid av 1 år).
 18. Övriga val
 19. Val av valberedning (för en tid av 1 år).
 20. Övriga frågor.
 21. Mötet avslutas.

Hör av er om något är svårt att förstå, så försöker vi göra det enklare! Titta gärna på den här filmen (från Vi unga) om vad ett årsmöte är och hur det går till. Hos Vi unga finns även annan information om föreningar och möten som ni kan ta del av.

När?
3 februari klockan 18:30-20:30

Var?
Vår lokal på Kungsgatan 42, två trappor upp.

Anmälan
Anmäl dig genom att skicka ett mail till [email protected] senast 31 januari.

Fika
Vi bjuder på fika så skriv om det är något du inte kan äta när du anmäler dig.

Bli medlem
Om du vill bli medlem i föreningen, skriv till [email protected] Medlemskapet är kostnadsfritt (0 kr) för detta år, men du får gärna ge en frivillig medlemsgåva genom att swisha 123 100 13 79 (skriv medlemskap Vän i Umeå). Vi behöver följande uppgifter om dig för att du ska bli medlem: namn, födelsedata (ÅR-MÅN-DAG), mejladress, gatuadress, telefonnummer, samt dina intressen i Vän i Umeå (exempelvis fotboll, ungdomsgrupp, friluftsliv, fester osv). Hoppas att vi ses på årsmötet!

EnglishSvenska