Stadsodling på Ålidhem

Vi odlar tillsammans,sår fröer och vattnar. Vi sköter om växterna och delar till slut skörden med varandra. Välkomna! Vi ses på Odontologstråket (bakom Förskolan Tanden). We plant seeds together and water them. We take care of the plants and eventually share the harvest with each other. Kontaktperson: Lennart, 076-824 81

Stadsodling på Ålidhem

Vi odlar tillsammans,sår fröer och vattnar. Vi sköter om växterna och delar till slut skörden med varandra. Välkomna! Vi ses på Odontologstråket (bakom Förskolan Tanden). We plant seeds together and water them. We take care of the plants and eventually share the harvest with each other. Kontaktperson: Lennart, 076-824 81

Stadsodling på Ålidhem

Vi odlar tillsammans,sår fröer och vattnar. Vi sköter om växterna och delar till slut skörden med varandra. Välkomna! Vi ses på Odontologstråket (bakom Förskolan Tanden). We plant seeds together and water them. We take care of the plants and eventually share the harvest with each other. Kontaktperson: Lennart, 076-824 81

Stadsodling på Ålidhem

Vi odlar tillsammans,sår fröer och vattnar. Vi sköter om växterna och delar till slut skörden med varandra. Välkomna! Vi ses på Odontologstråket (bakom Förskolan Tanden). We plant seeds together and water them. We take care of the plants and eventually share the harvest with each other. Kontaktperson: Lennart, 076-824 81

Stadsodling på Ålidhem

Vi odlar tillsammans,sår fröer och vattnar. Vi sköter om växterna och delar till slut skörden med varandra. Välkomna! Vi ses på Odontologstråket (bakom Förskolan Tanden). We plant seeds together and water them. We take care of the plants and eventually share the harvest with each other. Kontaktperson: Lennart, 076-824 81

Stadsodling på Ålidhem

Vi odlar tillsammans,sår fröer och vattnar. Vi sköter om växterna och delar till slut skörden med varandra. Välkomna! Vi ses på Odontologstråket (bakom Förskolan Tanden). We plant seeds together and water them. We take care of the plants and eventually share the harvest with each other. Kontaktperson: Lennart, 076-824 81

Stadsodling på Ålidhem

Vi odlar tillsammans,sår fröer och vattnar. Vi sköter om växterna och delar till slut skörden med varandra. Välkomna! Vi ses på Odontologstråket (bakom Förskolan Tanden). We plant seeds together and water them. We take care of the plants and eventually share the harvest with each other.   نحن نخطط ان

Stadsodling på Ålidhem

Vi odlar tillsammans,sår fröer och vattnar. Vi sköter om växterna och delar till slut skörden med varandra. Välkomna! Vi ses på Odontologstråket (bakom Förskolan Tanden). We plant seeds together and water them. We take care of the plants and eventually share the harvest with each other.   نحن نخطط ان

EnglishSvenska