Loading Events

Cykelutflykt med Vän i Umeå

(English further down ⬇️)
Vän i Umeås friluftsgrupp bjuder in dig till en cykeltur, förutsatt att vädret tillåter, lördagen den 11 maj! 🌞
Vi kommer att träffas på den runda ”dansbanan” vid Strömpilen kl. 11:00. Hela utflykten beräknas pågå till cirka kl. 15:00. Ingen förhandsanmälan krävs, men det är viktigt att vara på plats i tid kl. 11:00! Rekommenderad ålder är från 15 år och uppåt.
Vi kommer att cykla tillsammans längs främst cykelvägar från Strömpilen till Nydalasjön. Sedan längs sjön till cykelvägen mot Sävar. Vi cyklar sedan mot Innertavle med en fikapaus på en bro över en liten bäck. Därefter fortsätter vi till Innertavle och sedan tillbaka till södra änden av Nydalasjön. Där kan de som vill stanna och återvända till centrum, eller fortsätta mot Yttertavle och via Holmsjön där det eventuellt finns möjlighet till simning (om isen är borta). Vi fortsätter förbi Smultronstället, sedan fika och simningsmöjlighet igen i ån hos Will och Christina. Vi återvänder till Strömpilen via den gamla vägen från Umeå till Holmsund och cykelvägar.
Den totala resan är cirka 30 km, med stopp vid Nydalasjön på cirka 15 km och vi cyklar tillsammans hela vägen!
Förfriskningar är en viktig del av alla utflykter. Ta med dina egna snacks, kanske en termos för varm dryck, och något att sitta på. Vi rekommenderar alla deltagare att bära hjälm.
Ta med familj och vänner och häng med oss!
Rutten kommer att cyklas veckan före och om den inte är lämplig kommer vi att lägga upp ett nytt datum på Facebook.
📞 För frågor, kontakta Thomas 070 66 888 07 eller Will 070 796 2871.
—-
Vän i Umeå invites you to a cycling excursion, weather permitting, on Saturday, May 11th. 🌞
We’ll meet at ”Dansbana” by Strömpilen at 11:00 AM. The excursion is estimated to last until around 3:00 PM. No prior registration is required, but it’s important to be there on time at 11:00 AM! Recommended age is from 15 years and up.
We’ll cycle together primarily along bike paths from Strömpilen to Nydalasjön, then along the lake towards the bike path to Sävar. From there, we’ll head towards Innertavle with a coffee break on a bridge over a small stream. We continue to Innertavle, then back to the south end of Nydala. You can stop here and return to the center, or continue towards Yttertavle and by Holmsjön where is possibly a swimming option 1 (if the ice is gone). We continue past Smultronstället, then fika and swimming option 2 in the river at Will and Christina’s. We return to Strömpilen by the old road from Umeå to Holmsund and bike paths. The total trip is about 30 km, stopping at Nydala is about 15 km.
Refreshments are an essential part of all excursions. Bring your own snacks, preferably in a thermos for hot drinks, and something to sit on. We recommend all participants to wear helmets.
Bring along family and friends and join us!
The route will be cycled the week before, and if it’s not suitable, we’ll post a new date on Facebook.
📞 For questions, contact Thomas at 070 66 888 07 or Will at 070 796 2871.