Vän i Umeå

Vän i Umeå startade 2011 för att skapa mötesplatser mellan etablerade och nya svenskar, något som många upplevde saknades i staden. De första åren arbetade vi med vänmatchning, och genom åren har verksamheten utökats med språkcaféer, idrotts- och kulturaktiviteter, studiecirklar samt uppskattade utflykter och fester. Vän i Umeå har flera aktiviteter i veckan där vi skapar relationer och lär oss av varandra. Samverkansparter har en allt mer viktig roll att tillsammans med Vän i Umeå möta det behov som finns av mötesplatser och aktiviteter.

Från 2018 har vi haft ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, tillsammans med Umeå kommun under två år i taget, vilket gör det möjligt att fortsätta utveckla föreningen, stötta volontärer och att vi kan fortsätta skapa möten, aktiviteter och vänskaper.

Nya idéer och förslag

Alla är välkomna med idéer på nya aktiviteter och förslag på vad vi kan förbättra. Skicka gärna din idé till oss så kan vi se om det går att förverkliga!