Värdegrund

Tryggt och hållbart

Vi tar hand om varandra och vår miljö

Enkelt och välkommande

Vi ser varandra och gör det roligt att vara med

Samarbete och påverkan

Vi lär av varandra och når längre tillsammans

Stadgar

Stadgar för föreningen Vän i Umeå

Beslutade vid årsmötet 2023-03-26