Projekt

Första steget

Första Steget är ett samverkansprojekt som tillsammans med utrikesfödda unga i Umeå engagerar företag och ger möjlighet till ett bredare perspektiv på rekrytering och inkludering. Samtidigt får dessa unga människor möjligheten till viktig arbetslivserfarenhet och betydelsefulla nätverk. Vi tror på samverkan, förändring och att ta det första steget mot en mer inkluderande och hållbar framtid.

Vi tror att nyckeln är att utbyta erfarenheter med varandra och att vi når så mycket längre tillsammans!

Genom exempelvis mentorskapsprogram, workshops och utbildnings-aktiviteter tillsammans med företag får både ungdomar och näringsliv möjlighet att öka sina nätverk och bredda sina perspektiv.

Tillsammans möjliggör vi för företag att få ett bredare perspektiv på mångfald och inkludering i samband med att ungdomar i Första Steget delar sin resa, sina erfarenheter och perspektiv.

Ofrivillig ensamhet

Att minska den ofrivilliga ensamheten i samhället är en stor utmaning som kräver samverkan mellan samhällets alla aktörer, alltifrån beslutsfattare, kommuner och näringsliv till civilsamhället och enskilda medborgare. Därför vill vi fortsätta att lyfta frågan i olika sammanhang, och hitta samarbeten mellan olika aktörer.

Aktiv vänskap över gränser

Seniortorget och Vän i Umeå har ett projekt där vi vill skapa gemenskap mellan seniorer, nyanlända och andra nya svenskar. Vi vill matcha ihop grupper med ungefär fyra till åtta personer i varje. Grupperna sätts ihop utifrån intressen såsom till exempel kultur, hälsa, matlagning eller andra områden. Vi vill genom detta projekt främja hälsa, vänskap och gemenskap över generationsgränserna och hoppas att du också vill vara med!

Tycker du om att plocka bär eller vill du bara promenera i skogen? Skulle du vilja lära dig måla akvarell? Älskar du att testa matlagning från olika länder? Vad skulle du vilja göra tillsammans med några nya vänner? Hör av dig till oss och berätta!

En bild på två personer som cyklar, en person är suddig i bakgrunden och en lite mer tydlig i förgrunden

Cykelskola

Vi har en cykelskola för vuxna som vill lära sig att cykla. Vi cyklar inomhus varje vecka och här kan du som är över 15 år få lära dig att cykla i din egen takt. Du som kan cykla och vill vara volontär i en rolig verksamhet är välkommen att höra av dig. Vi gör detta på uppdrag av Umeå kommun vilket gett oss möjlighet att köpa in bra och säker utrustning som deltagarna får nyttja gratis.

Digitalvän

Digitalvän är ett samarbete med biblioteken, där vi arrangerar träffar på biblioteken på Väven, Ålidhem och Ersboda för att ge digitalt stöd på olika språk. Vi kommer också att erbjuda personlig matchning för att få digital kunskap.

Inkludera flera i föreningslivet

Ett tiotal föreningar i Umeå, inom fritid, sport, kultur och friluftsliv har varit med och bidragit. Intervjuer med ett trettiotal personer med utomnordisk bakgrund och diskussionsgrupper under två familjeläger ligger också till grund för de idéer och erfarenheter som lyfts fram i ett häfte.

Här kan du ladda hem idékatalogen.

Azadi

Azadi (betyder frihet på dari) är en grupp inom Vän i Umeå som stöttar ensamkommande ungdomar som lever i utsatta livssituationer. Azadi anordnar mötesplatser, samtalsstöd, är behjälpliga i kontakt med myndigheter, förmedlar frivilliga familjehem och stöttar dessa vid behov. Vi bedriver påverkansarbete på olika sätt.