Företag

Ditt företag eller din arbetsplats kan bidra på många olika sätt: exempelvis genom att erbjuda arbetsplatsbesök eller praktikplats för enskilda eller att ge er personal möjlighet till ”vänkontakt” med nya svenskar, liknande ”friskvårdstimme”. Ni kan vara med och arrangera utflykter och fester, eller tillhandahålla lokal. Eller vill ni kanske helt enkelt bidra med någon sponsring? En gåva ser till att vi kan fortsätta arbeta med integration och att göra Umeå till en öppnare och rikare plats.

Ni kan uppmärksamma eller hylla ert företag och era medarbetare genom att ge en gåva till vår förening.

Vill ni bidra med material, utrustning eller kontanta medel kan ni kontakta oss nedan. Har ni kanske andra idéer? Kontakta oss gärna så kan vi diskutera idéer och önskemål!