Loading Events

Livsmod, livsglädje och livets mening

Med start den 16 februari startar Vän i Umeå tillsammans med Vuxenskolan och Maria församling en samtalsgrupp med temat: Livsmod, livsglädje och livets mening.
Denna samtalsgrupp ger deltagare en möjlighet att ses och diskutera utifrån särskilda samtalskort som tagits fram för att lyfta viktiga och intressanta livsfrågor.
Samtalen leds av Åsa Norin och Gunnel Lagerkvist.
Vilka datum träffas vi för att samtala?
Samtliga datum mellan 18.30-20.00: 16/2, 15/3, 19/4, 10/5
Vi håller till i Mariakyrkan, Umeå.