Möt någon du kanske annars aldrig skulle möta.

Bli matchad!

Vän i Umeås matchningsprogram ger dig möjlighet att möta någon du kanske annars aldrig skulle möta.

Du blir matchad med en person, ett par eller en familj med liknande intressen. Ni bestämmer sedan själva hur mycket ni vill träffas och vad ni vill göra. Mötet sker på lika villkor.

Fyll i frågorna här nedanför så utförligt du kan för att matchningen ska bli så bra som möjligt.
Alla, även ni som kommer från Sverige behöver fylla i ursprungsland och hur länge ni har vistats i Sverige, detta för att det inte ska bli några oklarheter i matchningen.

Efter att du skickat in ansökan så kontaktar vi dig/er för en kortare intervju och du/ni blir därefter matchad
med en ny vän, grupp eller familj som vi tror skulle passa just dig/er.

Vill du träffa en vän, grupp eller/och en familj?)
En vänFamiljGrupp

EnglishSvenska