Ofrivillig ensamhet

Sedan några år tillbaka har Vän i Umeå intresserat sig för ofrivillig ensamhet och isolering eftersom föreningen arbetar aktivt med mötesplatser och gemenskap.

Att ha ett socialt sammanhang är en av de faktorer som påverkar hälsa och livslängd mest. Vi är många i världen, i Sverige och här i Umeå som känner oss ensamma och isolerade. Att minska den ofrivilliga ensamheten i samhället är en stor utmaning som kräver samverkan mellan samhällets alla aktörer, alltifrån beslutsfattare, kommuner och näringsliv till civilsamhället och enskilda medborgare.

Vi vill fortsätta att lyfta frågan i olika sammanhang, och hitta samarbeten mellan olika aktörer. Vi vill, tillsammans med andra föreningar, bygga upp en förberedelse att ta emot personer som behöver bryta ofrivillig ensamhet och som kan behöva extra stöd för att göra detta. För att lyckas med detta behöver vi bygga nätverk, skapa inkluderande mottagande och stöd samt skaffa god kunskap om varandras verksamheter.

Välkommen att höra av dig om du också vill samverka i denna viktiga fråga, är intresserad av arbete för gemenskap och sammanhang, eller om du själv känner dig ensam.

Kontakt: ensamhet@vaniumea.se

Här nedanför kommer vi att uppdatera länkar till aktiviteter, föreningar och andra sammanhang, samt handlingsplan för att arbeta mer inkluderande och även tips på personer och organisationer att kontakta.

ensam person syns som kontur