Azadi (betyder frihet på dari) är en grupp inom Vän i Umeå som stöttar ensamkommande ungdomar som lever i utsatta livssituationer. Azadi anordnar mötesplatser, samtalsstöd, är behjälpliga i kontakt med myndigheter, förmedlar frivilliga familjehem och stöttar dessa vid behov. Vi bedriver påverkansarbete på olika sätt.