Digitalvän är ett samarbete med biblioteken, där vi arrangerar träffar på biblioteken på Väven, Ålidhem och Ersboda för att ge digitalt stöd på olika språk. Vi kommer också att erbjuda personlig matchning för att få digital kunskap.