Första Steget är ett samverkansprojekt som tillsammans med utrikesfödda unga i Umeå engagerar företag och ger möjlighet till ett bredare perspektiv på rekrytering och inkludering. Samtidigt får dessa unga människor möjligheten till viktig arbetslivserfarenhet och betydelsefulla nätverk. Vi tror på samverkan, förändring och att ta det första steget mot en mer inkluderande och hållbar framtid.

Vi tror att nyckeln är att utbyta erfarenheter med varandra och att vi når så mycket längre tillsammans!

Genom exempelvis mentorskapsprogram, workshops och utbildnings-aktiviteter tillsammans med företag får både ungdomar och näringsliv möjlighet att öka sina nätverk och bredda sina perspektiv.

Tillsammans möjliggör vi för företag att få ett bredare perspektiv på mångfald och inkludering i samband med att ungdomar i Första Steget delar sin resa, sina erfarenheter och perspektiv.