Right By Me har under flera år utvecklat och arbetat fram ett effektivt och framgångsriktarbetssätt, Right To Work-metoden, för att få ut unga med utländsk bakgrund i jobb. Vän i Umeå har sedan starten 2011 arbetat med integration och inkludering, olika projekt, aktiviteter och matchning samt riktade insatser för jobb och samarbete med företag. Under 2023 och 2024 kommer Right By Me och Vän i Umeå att samverka för att starta upp en programverksamhet i Umeå, med hjälp av Right To Work-metoden. Målet är att etablera en framgångsrik verksamhet lokalt i Umeå som kapacitetsbygger unga och på så vis stärker deras självkänsla och får ut dem i jobb, och aktiverar företag i att öppna upp sina arbetsplatser för större inkludering och mångfald.