Ett tiotal föreningar i Umeå, inom fritid, sport, kultur och friluftsliv har varit med och bidragit. Intervjuer med ett trettiotal personer med utomnordisk bakgrund och diskussionsgrupper under två familjeläger ligger också till grund för de idéer och erfarenheter som lyfts fram i ett häfte.

Här kan du ladda hem idékatalogen.