Att minska den ofrivilliga ensamheten i samhället är en stor utmaning som kräver samverkan mellan samhällets alla aktörer, alltifrån beslutsfattare, kommuner och näringsliv till civilsamhället och enskilda medborgare. Därför vill vi fortsätta att lyfta frågan i olika sammanhang, och hitta samarbeten mellan olika aktörer.