Själen och hälsan

En affischbild som det står Själen och hälsan på

Professor Lars Jacobsson inleder och talar om Själen, psykiatrin och den existentiella hälsan. Efterföljt av diskussion vid borden med fika! Samtalsledare: Bengt Lagerkvist