Umegration 2023 – Aktiv fritid för alla

Välkommen till en kväll där vi tar oss an frågan om hur vi kan skapa ett föreningsliv som är tillgängligt för alla – där Umeås unga har lätt att komma […]