Årsmöte Vän i Umeå

Välkommen till Föreningen Vän i Umeås årsmöte den 15 mars klockan 18.00. Alla är välkomna att vara med. Dina idéer och tankar behövs! Här är årsmötets dagordning: Mötets öppnande. Val av mötesordförande. Val av mötessekreterare. Val av protokolljusterare och rösträknare. Fastställande av röstlängd. Fråga om mötet har utlysts på rätt

EnglishSvenska